Expertmeeting: Superdiversiteit modewoord of kansenbrenger?

nov
27
2015
Expertmeeting: Superdiversiteit modewoord of kansenbrenger?

Expertmeeting superdiversiteit met het team van Platform ZIJN en sprekers Maurice Crul en Sinan Cankaya

Op 17 november organiseerde Platform ZijN in samenwerking met Atria, een expertmeeting over Superdiversiteit.

De sprekers waren prof. dr. Maurice Crul en dr. Sinan Cankaya. Het publiek bestond uit diverse experts vanuit maatschappelijke organisaties, multinationals, media, wetenschap en overheid. Gulsima Tanriverdioglu van platform ZijN was moderator van de avond.

Tijdens de opening van de avond lichtte Gulsima het gekozen thema superdiversiteit en de avond toe. Platform ZijN bekijkt, in deze 4e expertmeeting, superdiversiteit vanuit de kansen en mogelijkheden voor het onderwijs en de arbeidsmarkt, omdat onderwijs- en arbeidsparticipatie belangrijke emancipatiefactoren zijn.

Anno 2015 zie je wereldwijd veel mobiliteit onder bevolkingsgroepen. Meer dan 50% van de wereldbevolking leeft in grote steden. Amsterdam is een van de Europese steden die officieel een zogenaamde majority-minority city is geworden. Zij kan zich meten met wereldsteden als New York, Sao Paolo, Toronto en Sydney. In Amsterdam is nog slechts 49,7%A� van de bevolking van Nederlandse afkomst. De andere helft is afkomstig uit 176 landen. Dat wereldsteden superdivers zijn is dan ook een feit en geen keuze.

Maurice ruimt eerst het misverstand weg dat het begrip super van superdiversiteit zou impliceren, dat diversiteit automatisch fantastisch is en eigenlijk een niet vanzelfsprekend positief scenario is. Het gaat om de omstandigheden waaronder diversiteit tot een positief scenario leidt. Super staat dan ook voor complexiteit. De diversiteit in migrantengroepen is sterk toegenomen. Dus kijk niet alleen door een etnische bril. Maar ook naar andere kenmerken van iemands identiteit zoals religie, gender, sociale klasse of seksuele voorkeur. Hij stelt de vraag: Wie moet zich aanpassen aan wie? Zijn stelling is: a�?het klassieke idee van integratie is achterhaald, we hebben een nieuw perspectief nodig.a�? Maurice is van mening dat onderwijs de weg is naar emancipatie.

Sinan vindt dat het begrip superdiversiteit hoopvol is. Het biedt uitzicht op een gedeeld burgerschap, een nieuw wij, dat niet vooraf wordt geracialiseerd en geculturaliseerd. Dat wil zeggen, de ideale Nederlander hoeft zich niet eerst wit te wassen in de dominante witte sociaal-culturele normen.

Het begrip superdiversiteit biedt ook kansen om nauwkeuriger te spreken over sociale verschijnselen. De vraag wordt nu vooral: welke brillen zetten we op? We kunnen bijziendheid voorkomen, door scherp te stellen. Meervoudige identificaties en verzetsstrategieA�n bieden dus ruimte voor nieuwe interpretaties, van onderop.

Na de inleidingen gingen de aanwezig experts uiteen in kleine groepjes over superdiversiteit in relatie tot onderwijs en arbeidsmarkt. Tips vanuit het thema onderwijs:

  • visie ontwikkeling op actief burgerschap en gelijkwaardig burgerschap moet nog uitgekristalliseerd worden
  • bieden van ondersteuning aan ouders
  • versterken van opvoedkundige competenties van de ouders

Vanuit het thema arbeidsmarkt lag de nadruk vooral op stagemogelijkheden. Stage lopen is de sleutel naar de arbeidsmarkt. Onderwijs zou dan ook meer verantwoordelijk moeten nemen voor goede stageplekken en dit niet alleen aan de student overlaten.

  • De basiscompetenties van studenten kunnen verbeterd worden om hun kansen te vergroten.
  • werkgevers niet dwingen maar verleiden tot meer diversiteit. Hierin hebben de overheid, bedrijven en individuen allemaal een verantwoordelijkheid.

De schaduwkant van een superdivers aanbod aan werkzoekenden is de toename van discriminatie op de arbeidsvloer. Tegen die discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden opgetreden, hierin zien de experts een rol voor de overheid als eerste, maar ook voor de bedrijven en werknemers zelf. Multinationals zijn van nature divers, maar ook hier is vaak wel sprake van veel autochtone diversiteit.

Terugblik:

[fancygallery id=”platform-zijn” album=”expertmeeting-superdiversiteit-modewoord-of-kansenbrenger”]