Expertmeeting: ‘Vluchtelingencrisis’

feb
22
2016

Verslag Expertmeeting Vluchtelingencrisis

Dinsdag 26 januari organiseerde Platform ZijN een expertmeeting met als thema a�?Vluchtelingencrisisa��. Het publiek bestond uit verschillende experts waaronder Jet Rip (promovenda RUG), Adri Duivenstijn (Nederlands politicus PvdA), Zahrazad Nourozi (projectmedewerker Movisie), Loes Laetemia (kwartiermaker Gastvrij Oost), Paul Mbiyaki (ex-vluchteling en medewerker ministerie I&M), Shamsa Said (Jurist en oprichter Stichting Somali Network for Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect), Jeannet Zonneveld (adviseur sociale innovatie en zorg), Stans Goudsmit (lid College voor de Rechten van de Mens), Frans Lelie (matchmaker Takecarebnb), Ewoud Butter (freelance journalist en politicoloog), Jeanine Klaver (onderzoeker Regioplan), NoA�mi Winkel (Oprichter Refugees Welcome Amsterdam), Reis Kurt (huisarts en bestuurder Sanitas), Albertine de Bruijn (Kruispost).

De centrale vraag van de expertmeeting was: Wat is er nodig om erkende vluchtelingen (statushouders) op het gebied van wonen, werken en welzijn succesvol te laten integreren in de Nederlandse samenleving?

Omvang van de problematiek

Instroom asielzoekers in 2015: A� 60.000, waarvan 4.000 amaa��s

47% uit Syrie

14 % Eritrea

8% statenloos

De volgende punten zijn naar voren gekomen als advies:

 1. Wonen
 • Er is geen sprake van echte woningnood in de klassieke zin.
 • 450 woningcorporaties met 2,4 miljoen sociale huurwoningen zou geen tekort mogen opleveren. Als iedere woningcorporatie er x-aantal opneemt, is het probleem van huisvesting statushouders opgelost
 • Corporaties houden het systeem op slot.
 • 12.000 statushouders zitten nog in AZCa��s omdat zij niet kunnen doorstromen.
 • Stimuleer Collectief Particulier opdrachtgeverschap.
 • Stimuleer de bouw van Tiny Houses.
 • Overheidsgebouwen lijken kansrijk(er) om snel omgebouwd te worden.
 • CreA�er woon-werkgebieden.
 • Koppel slimme ondernemers aan krimpregioa��s.
 • Neem barriA?res voor de logeerregeling weg.
 • Stel sancties in voor gemeentes die afspraken niet nakomen.
 • CreA�er woningen a la studentenhuisvesting oude stijl
 1. Werk
 • 46 % van de vluchtelingen heeft een betaalde baan.
 • Kansen van amaa��s op werk zijn gunstig door vroegtijdige deelname aan NL samenleving
 • Vrijwilligerswerk vergroot de kans op netwerk en daarmee succes
 • Benut de wachttijd in AZCa��s efficiA�nter en effectiever
 • Maak EVC-trajecten standaard onderdeel van inburgering.
 • Combineer taal en beroepsopleiding.
 • Maak werken en leren tegelijkertijd mogelijk a la BBL
 • Stimuleer ondernemerschap.
 • Breidt good practices als UAF en KIX uit.
 • Manage verwachtingen m.b.t. kansen op de arbeidsmarkt.
 1. Welzijn
 • Voorkom dat vluchtelingen een last worden door uitsluitingsmechanismen
 • Vergoot kennis over vluchtelingen in de wijkteams
 • Stel een toegewijde wethouder vluchtelingenzaken aan
 • Praat niet over de doelgroep maar met de doelgroep
 • Manage de verwachtingen van vluchtelingen vanaf dag 1
 • Gebruik de inzichten en best practices van de aanpak ex-gedetineerden
 • Gebruik de maatschappelijke stage creatief voor integratieproblematiek
 • Landelijke overheid werkt polariserend door te benadrukken: a�?hoe anders ze zijn.a�?
 • Verruim de logeerregeling en pas de voordeurdelersregeling niet toe om armoede te voorkomen

Terugblik

[fancygallery id=”platform-zijn” album=”expertmeeting-vluchtelingencrisis”]