Expertmeetings

Expertmeetings zijn bedoeld om deskundig commentaar, ideeA�n en oplossingen te vinden voor een maatschappelijk probleem. Problemen die actueel zijn in de samenleving en oplossingen die bijdragen aan een leefbaarder en rechtvaardiger en gelijkwaardiger samenleving.

Ook gebruikt platform ZijN de expertmeetings om voeling te houden met wat er in de samenleving speelt en daar laten we onze overige programmaa��s door inspireren. Hoewel Zijn zich voornamelijk richt op de emancipatie van een multi-etnische vrouw zijn we ons terdege bewust dat we daarvoor iedereen nodig hebben. Zijn gelooft dat we het samen moeten doen. Met de overheid, met het maatschappelijk middenveld en met zowel mannen als vrouwen. Alleen dan kan ons missie slagen.

Last but not least zijn de expertmeetings natuurlijk een prachtige manier om netwerken en ontmoetingen tussen alle verschillende partijen te faciliteren. Participatie ten top!