Panels & Debatten

panel met H. Nepperus en Inge VianenDoor het organiseren van panels en conferenties met actuele themaa��s wenst Platform ZijN een actieve rol te spelen bij de bewustwording vanA� mensen en wil de dialoog tussen verschillende organisaties, bedrijven, instellingen en burgers tot stand brengen of verdiepen.

De actuele vraagstukken worden uitgediept door politici, bestuurders, specialisten en beleidsmakers, de deelnemers worden doorgaans geA?nformeerd en er worden verschillende benaderingen en opvattingen uiteengezet. We stellen onze deelnemers altijd in de gelegenheid tot het stellen van vragen of het delen van ideeA�n.

Platform ZijN wil graag dat mensen zich treffen in contact komen en elkaar inspireren. Deelnemers wisselen ervaringen uit, verdiepen hun kennis en vormen een mening. a�?Platform ZijN deelt daarna de opgedane ervaringen en gedachtes en maakt hiermee de resultaten van het gesprek zichtbaar.