Op weg naar werk

Vrouwen inspireer elkaar! Op weg naar werk biedt vrouwen een mooie kans om (weer) de arbeidsmarkt op te gaan.

Wij zien veel vrouwen die hoogopgeleid zijn in Nederland, maar om diverse redenen geen deel deelnemen aan het arbeidsproces.

Platform ZijN gelooft dat juist in deze categorie vrouwen veel talent aanwezig is dat onbenut bljift voor vrouwen zelf en voor de samenleving.

Platform ZijN richt zich met dit traject op het tegengaan van kapitaalvernietiging.

Ben je geA?nteresseerd? Neem dan contact met ons op.