Zijn Logo-3

 

 

 

 

Over Platform ZijN
Platform ZijN, het Vrouwen Platform van Nederland is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen zeven lokaal opererende stichtingen.
ZijN streeft naar een gelijkwaardige samenleving. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. De praktijk wijst echter uit dat gelijke kansen voor iedereen nog niet vanzelfsprekend is. ZijN gelooft dat een cultuuromslag nodig is om deze ongelijkheid op te heffen. ZijN ziet daarin een sleutelrol voor de vrouw weg gelegd.

Mission statement

ZijN gelooft in het investeren en versterken van vrouwen.

Immers versterk een vrouw, versterk de samenleving. Dit doen wij door stereotypen te doorbreken en sociaal-culturele barriA?res te beslechten bij zowel de vrouwen als de instituties.

Om die kanteling te bereiken hebben we iedereen nodig zowel de mannen als de vrouwen. Zijn ziet een belangrijke rol voor zich zelf als katalysator, door relevante partijen te verbinden en te beA?nvloeden.


Doelstelling
ZijN zet zich in voor het versterken van de vrouw en vergroten van economische, sociaal-maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen. Dit doen wij door stereotypen te doorbreken en sociale en culturele barriA?res in de maatschappij te beslechten. Zo maken we een cultuuromslag mogelijk, die nodig is voor een gelijkwaardige samenleving.