Weet elkaar te vinden

sep
15
2014
Weet elkaar te vinden

Acacia logo 1

 

“Weet elkaar te vinden”

16 maart 2014 Acacia

“Weet elkaar te vinden”;  is de conclusie die is getrokken na een succesvolle lunchmeeting wat is georganiseerd door vrouwenvereniging Acacia & ondernemingsvereniging Votiad in aanwezigheid van Unique studentenvereniging. Na een informele en sfeervolle lunch zijn de politici verdeeld over de stichtingen in groepjes en is de volgende vraag gesteld: “Wat verwachten jullie van ons als stichting?” Carmen Hunger (VVD), Kitty Schmidt (SP), Elske van der Mik (CDA), Bas Noor (D66) Lida Zegel ( GroenLinks) & Janine Timmer ( Deventer Belang)  waren het met elkaar over eens dat we elkaar moeten ontmoeten en informeren. De politiek kan tijdig informeren maar de lokale stichtingen moeten ook betrokken blijven. Nu de participatiewet er aan zit te komen, is het belangrijk dat iedereen van elkaar weet wat te doen, dan maakt het kleurtje van de politiek niet uit maar belang van de burger c.q. maatschappij.

Als eregast was Tweede Kamer Sjoerd Sjoersma ( D66) aanwezig. Ook hij gaf aan ‘weet elkaar te vinden’, maar geef duidelijk aan wat je nodig hebt van de politiek. Als de politiek niet gevoed wordt gaat ze uit van hun eigen kaders. Daarom is het van belang dat men betrokken blijft. Het was een succesvolle bijeenkomst die een brug kan gaan slaan naar de veranderingen die er aankomen met de transities van 2015. De eerste stap is gezet naar aanleiding van de vraag; “Wat kunnen we voor de politiek betekenen?”