Expertmeeting: ‘Radicalisering onder moslims in Nederland’

dec
16
2014
Expertmeeting: ‘Radicalisering onder moslims in Nederland’

Verslag 2e expertmeeting Van schaduw naar licht. Radicalisering onder Moslims in Nederland.

Hoe stoppen we dat en wat kan de rol van vrouwen daarin zijn? 

“Het zou fijn zijn als 1 organisatie doorhad dat het onze burgers zijn die vertrekken” 

ZijN organiseert vier keer per jaar expertmeetings over actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze Expertmeetings zijn gericht op het vinden van oplossingen in samenwerking met experts en de doelgroep zelf.  

Op 10 december jl. vond onze 2e expertmeeting plaats over radicalisering onder moslims in Nederland. Hoe stoppen we dat en wat kan de rol van de vrouw daarin zijn? Dit alles presenteerden we onder de titel ‘van schaduw naar licht,’ Een verwijzing naar de rol van de vrouw, om uit de schaduw in het licht te stappen om een actievere bijdrage te leveren in het keren van radicalisering. Dit kan ook breder getrokken worden naar de rol van maatschappelijke organisaties.  

De expertmeeting hebben we dit maal georganiseerd in samenwerking met SMN ‘Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders’. SMN gaat in 2015 een hulplijn voor bezorgde ouders openen die worstelen met vragen over radicalisering. Een initiatief dat vanuit de Marokkaanse achterban is gekomen en een mooi voorbeeld van wat maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan een maatschappelijk probleem. 

Inspirator voor deze avond was Dr. Martijn de Koning, verbonden aan de UvA en de Radboud Universiteit en expert op het gebied van Salafisme. Martijn prikkelde het debat en zette het publiek aan het denken. Hij verwees naar vroegere tijden waarin het juist uiterst hip was om “Radicaal” te zijn. “Radicalen zijn mensen met idealen, en wat is er eigenlijk mis met het hebben van idealen? De vraag is of we ons moeten bezig houden met het bestrijden van radicalisering of juist met het in goede banen leiden? 

Ook deze keer was er veel belangstelling en de opkomst was hoog. Er was een brede selectie van bijna 30 experts aanwezig met allen hun eigen invalshoek. Er waren 2e kamerleden, ambtenaren, raadsleden, docenten van de hogeschool en de academische wereld.  En ook de politie Amsterdam, ministerie VWS en professionals uit het maatschappelijk middenveld brainstormden mee . En natuurlijk vrouwen uit de doelgroep zelf.

Onder leiding van Shanti Tuinstra, moderator van de avond, hebben de experts oplossingsgericht gebrainstormd over 3 onderwerpen:

  • Welke rol kunnen vrouwen vervullen in het voorkomen en keren van radicalisering?
  • Hoe belangrijk is een hulplijn voor ouders en familieleden en hoe maak je een hulplijn succesvol?
  • Welk rol kunnen de maatschappelijke organisaties op zich nemen?

Radicalisering is weliswaar een beladen onderwerp, toch werd erg open en vrij gediscussieerd. De algemene boodschap die uit de avond naar voren kwam is om vooral met elkaar in gesprek te blijven! Met de jongeren, binnen de gezinnen en ook op school. Het gesprek op gang houden of in gang zetten werd zeker gezien als een belangrijke rol die vrouwen kunnen vervullen. Juist zij hebben een verbindende rol binnen verschillende systemen. Vrouwen kunnen ook binnen de moskee zorgen dat zaken bespreekbaar gemaakt worden, en moeders en vrouwen ondersteunen. Hier wordt nu nog weinig gedaan en is nog een wereld te winnen.

Advies werd ook gegeven over de randvoorwaarden voor de hulplijn die SMN binnenkort lanceert. Het advies was vooral een waarschuwing: wordt geen verlengstuk van de overheid. Onafhankelijkheid, imago en vertrouwen zijn cruciaal voor succes. 

Een belangrijke rol werd ook aan de maatschappelijke organisaties toegedicht. Zij kunnen tot in de haarvaten van de gemeenschappen komen en zaken bespreekbaar maken en acties oppakken op terreinen waar de overheid zich niet mee mag bemoeien en dus nooit kan komen.  

Veel experts hebben aangegeven heel graag verder met Platform ZijN over het onderwerp na te willen denken. Daarnaast willen zij ook graag ondersteuning en/of hulp bieden. Wij zullen als platform ZijN onze rol pakken in het faciliteren en monitoren van de afspraken en oplossingen die nu een stap verder gebracht kunnen worden. Wij zullen u daar in de toekomst zeker verder over informeren. 

De uitdagingen die naar voren kwamen tijdens de avond

  • Het begint met het benoemen en erkennen dat radicalisering er is 
  • De uitdaging voor vrouwen is om hun verbindende rol op te pakken en om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken binnen hun invloedssfeer 
  • De uitdaging is om radicalisering niet alleen als een probleem voor en door moslims te zien. Maar als een probleem van de samenleving 
  • De uitdaging voor de samenleving is of we slechts vanuit 1 bril, namelijk de veiligheidsbril naar radicalisering kunnen kijken of dat we onze blik kunnen verruimen 
  • De kunst voor organisaties is om jongeren aan zich te binden, door met hen te praten en niet over hen 
  • De kunst is om maatschappelijke organisaties zodanig in hun kracht te zetten, dat zij een verbindende schakel tussen stakeholders en achterban kunnen vervullen.

 

Terugblik:

[fancygallery id=”platform-zijn” album=”expertmeetingradicalisering-onder-moslims-in-nederland”]