In de stoel met Nevin Ozutok

okt
15
2013
In de stoel met Nevin Ozutok

Nevin Ozutok, wethouder Amsterdam-Oost, heeft op 8 maart Internationale Vrouwendag namens GroenLinks een bezoek gebracht aan Camellia. Ozutok heeft Camellia in het zonnetje gezet en haar lof uitgesproken over de activiteiten die zij verricht in het kader van emancipatie, maatschappelijke- en politieke participatie. Er werd volop gesproken over deze onderwerpen. Ozutok hecht veel belang aan meer vrouwen in de politiek, en adviseert iedereen die enigszins interesse heeft in de politiek, niet te twijfelen en in elk geval lid te worden van een politieke partij. Tevens verwelkomt zij iedereen bij haar om een kijkje bij haar partij en werkzaamheden te nemen. Zij ziet Camellia hierin als een spil in het web en ziet haar zellf als een netwerkorganisatie die politiek geïnteresseerden wegwijs maakt en verbinding legt tussen politici en burgers.

Het boeiende en veelbelovende gesprek werd afgesloten door een uitnodiging van Ozutok. Iedereen die min of meer interesse heeft in de (lokale) politiek is op 5 april a.s. (voorlopige datum) van harte uitgenodigd bij stadsdeelkantoor Oost. Ozutok zal het onder andere hebben over thema’s zoals duurzaamheid en politieke participatie.

Voor meer informatie over, of aanmelden voor het bezoek aan het stadsdeelkantoor kunt u mailen naar info@stichtingcamellia.nl.