Excursie Istanbul Summit 2014

jun
6
2014
Excursie Istanbul Summit 2014

Istanbul Summit 2014 (31 mei tot en met 1 juni 2014)

Tijdens de Istanbul Summit 2014 kwamen ruim 100 NGO’s en 306 participanten uit 42 landen samen om een vrouwelijk perspectief te bieden op de UN Post 2015 Development Agenda.

De Summit vond plaats in Istanbul, wat een passende setting was voor deze top door de verscheidenheid aan beschavingen, culturen en religies. Er waren vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeenschap, vooraanstaande overheidsambtenaren, parlementariërs, experts en geleerden. Door de diversiteit aan deelnemers ontstonden er interessante discussies vanuit zeer verschillende zienswijzen en ervaringen.

Platform ZijN was als vertegenwoordiger vanuit Nederland aanwezig met 8 vrouwelijke professionals en ondernemers. Met deze groep vrouwen zijn we twee dagen eerder vertrokken naar Istanbul om diverse werkbezoeken af te leggen bij academici, journalisten en media. Uiteraard zijn er ook diverse culturele highlights bezocht.

De volgende punten zijn op de Summit aan de orde geweest:

De algemene beginselen op duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

1 Empowerment van vrouwen is de hoeksteen van een duurzame en inclusieve ontwikkeling. Dit omvat:

  • Rechten van vrouwen op gebied van toegang tot gezondheid (vooral het terugbrengen van het aantal sterfgevallen van moeders bij geboorte), educatie, productiemiddelen en mogelijkheden binnen stevige arbeidsvoorwaarden.
  • Bestrijden van discriminatie in alle vormen en geweld tegen vrouwen en meisjes.
  • Erkenning dat vrede en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn en dat vrede niet bereikt kan worden zonder de empowerment van vrouwen.

2 In verband met de bovenstaande punten, stelt de groep voor om gelijkheid van sekse vast te leggen bij de wet, op de werkplek en thuis als op zichzelf staand doel maar ook geïntegreerd in de andere doelen.

3 De Summit benadrukt de noodzaak voor slimme, vriendelijke en duurzame ontwikkeling  met respect voor de mensen en de planeet.

4 De Summit stelt de volgende punten als eerste prioriteit en benadrukt de verwevenheid van de volgende punten: empowerment van vrouwen, uitroeiing van armoede, gezondheid, educatie, voedselzekerheid, watervoorziening, sanitaire voorziening, milieu, klimaat verandering, energie, duurzame economische ontwikkeling, vrede en goed bestuur.

5 De Summit maakt zich sterk voor universaliteit van de SDG’s voor alle mensen in alle landen.

 De rol van het maatschappelijk middenveld

  • De Summit heeft geholpen om het bewustzijn van het maatschappelijk middenveld te vergroten door het proces van formuleren van de SDG’s welke voorzien in een veelvoud van mogelijkheden en input van het middelveld stimuleren.
  • De Summit erkent ook het belang van de rol van het maatschappelijk middenveld in het implementeren van doelen, inclusief het overzicht houden op vooruitgang en het verzekeren van het afleggen van verantwoording.
  • De Summit stimuleert overheden samen te werken met het maatschappelijk middenveld en de private sector.
  • De Summit spoort de participanten aan om contact te zoeken, hun netwerken te mobiliseren en gemeenschappen actief te verbinden met post-2015 SDG’s op lokale, nationale en wereldwijde niveaus.

Lees hier het persoonlijke verslag van Janine van Harsselaar over de excursie in Istanbul.

[fancygallery id=”platform-zijn” album=”excursie-istanbul-summit-2014″]