Rondetafelgesprek met Helma Nepperus

nov
22
2013
Rondetafelgesprek met Helma Nepperus

22 april 2013 – Mevrouw Helma Nepperus stelt zich voor en vertelt dat ze al van jongs af aan zich aangetrokken voelde tot de VVD. Mijn grote voorbeeld is Haya van Someren, die ik als kind al volgde’ vertelt ze met een glimlach. ‘De VVD is voor mij een partij die een groot optimisme uitstraalt, staat voor verdraagzaamheid en een kleine overheid. Kortom een partij waarbij ik mij thuis voel’.

De komende tijd gaat Mevr. Nepperus zich vooral bezighouden met de financiën weer op orde te brengen.

Stellingen;

1- Op alle niveaus van de participatieladder kunnen maatschappelijke steunsystemen ( voornamelijk vrijwilligers organisaties ) betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en participatieverordening. (regel die door de overheid is vastgesteld en waar je je aan moet houden )

Mevr.Helma reageert met een glimlach dat dit lang niet altijd aan de orde is. Natuurlijk kunnen op alle niveas de betrokkenen geraadpleegd worden. Dit is echter pas effectief als de belanghebbenden ook doelgericht te werk gaan en de juiste mensen goed voorbereid benaderen. Het is een kwestie van een goede samenwerking. Dit is verder ook mogelijk door biivoorbeeld bekende polictica te ‘gebruiken’ en ze in te zetten om de beslissingen te beinvloeden om zo een maatschappijk doel te bereiken.

2- Voor optimaal participatie moeten maatschappelijke steunsystemen gesteund worden door de gemeentes. Wat vind u ? ( Noodzaak) ?

Bij de participatieladder niveau ‘Raadplegen’ ontstaat vaak verwarring; je mag wel wat zeggen maar er hoeft niet altijd geluisterd te worden. Bij adviseren gaat het ook niet altijd goed. Het blijft een schimmiggebied omdat er verwarring ontstaat. De gemeente moet dit helder naar de burgers communiceren en de betrokkenen moeten hier actief een rol nemen.

Meebeslissen dat doet de gemeenteraad, de wethouders, als je mee wilt beslissen (beslissingen wilt beinvloeden), benader dan een gemeenteraadslid/ wethouder. Maak een afspraak en probeer enthousiast je verhaal te beargumenteren. Je kan ook je stem laten horen door middel van de bonden, werkgeversorganisaties, sportbonden etc. je hoeft niet altijd de politiiek in te gaan.

De gemeentes kunnen dit soort systemen steunen, maar je kan ook je stem laten horen, er wordt door wethouders altijd naar vrijwilligers geluisterd. Daar zijn deze mensen voor. Je neus laten zien zodra er een vergadering zich aankondigt die ‘ openbaar ‘ is en bijgewoond mag worden door belanghebbenden.

3- Vrijwilligers zijn onmisbaar in een goed werkend maatschappelijk steunsysteem.

Absoluut, belang van vrijwilligers is groot. Ik heb zelf ook vrijwillig gewerkt voor een roeivereniging.

4- Vrijwilligers moeten speciaal opgeleid worden voordat ze mee kunnen doen aan een maatschappelijk steunsysteem.

Dit hoeft niet, zolang de vrijwilligers goed voorbereid naar de afspraak gaan. Doel van hun gesprek kennen en de juiste vragen kunnen stellen is voldoende.

5- De samenwerking met vrijwilligers is een verrijking.

Helemaal mee eens.