Terugblik Paneldiscussie Emancipatie: van de 1e naar de 3e golf

nov
12
2013
Terugblik Paneldiscussie Emancipatie: van de 1e naar de 3e golf

Stichting Camellia en Platform ZijN organiseerde op 4 maart in de aanloop naar Internationale Vrouwendag een paneldiscussie met als thema: “Emancipatie: van de 1e naar de 3e golf”. Na een korte inleiding door moderator Shanti Tuinstra lieten de panelleden Mona Keijzer, Laila Abid, Sandra Lutchman en Marieke van den Brink hun stem horen. Ook het publiek, dat in grote getallen aanwezig was, nam actief deel in wat al snel een boeiend en leerzaam gesprek werd.

Volgens Marieke van den Brink is het werk van de 2e golf niet afgelopen, zo had de 2e golf had een gemeenschappelijk doel: “wij vrouwen zijn allemaal hetzelfde”. Bij de 3de golf speelt de discussie over diversiteit. Het uiteindelijke doel bij de 2e en 3e golf is gelijkheid. De nadruk bij de 3e golf ligt op diversiteit.

Sandra Lutchman gaf interessante maar ook bruikbare informatie over hoe organisaties denken. Organisaties vinden man/vrouw diversiteit belangrijk. Niet omdat het eerlijk is of omdat ze het goede zaken vinden voor vrouwen zelf, maar omdat het belangrijk is voor de organisatie zelf. Diversiteit aan de top geeft betere besluitvorming en betere resultaten. Als je verandering wilt doorvoeren moet je de groep bereiken die je tot nu toe niet hebt bereikt. Een golf maken van gezamenlijkheid is van belang, dus geen groeperingen vormen maar juist gezamenlijk te werk gaan.

Aantal aandachtspunten om de top te kunnen beklimmen:

  • met de juiste mensen kopje koffie drinken,
  • naar wie luistert degene met wie ik zit te spreken,
  • in staat zijn en stevig in je schoenen staan tegenover de cultuur in de top,
  • kan men op haar rekenen, gaat zij niet minder werken omdat ze kinderen krijgt.

Laila Abid staat versteld en is teleurgesteld over de positie van de vrouw in Nederland. Ze vraagt zich af waarom er weinig vrouwen aan de top zijn, waarom zien we weinig vrouwen op de tv, waarom hebben we geen vrouwelijke premier? En hoe gaat het dan verder? Hoe gaan we het aanpakken? Zij zit meer met de vragen van hoe en waarom.

Mona Keijzer vindt dat vrouwen niet met elkaar in strijd moeten gaan. De overheid moet niet opleggen hoeveel uur je moet werken. Dat is iets wat je thuis met je partner moet bespreken. Mona Keijzer vindt het schrikbarend en zorgelijk dat een grote groep meisjes een visie hebben over hun toekomst dat ze trouwen, kinderen krijgen en vervolgens thuis zitten.

Verder heeft Marieke van den Brink een korte uitleg gegeven vanuit de wetenschap, waarom Nederland achter blijft op het gebied van emancipatie terwijl het land geëmancipeerd oogt. Nederland heeft in Europa het laagste aantal percentage aan vrouwelijke hoogleraren. Volgens haar studies komt het dat organisaties willen dat vrouwen zich aanpassen aan de organisatie. Alles wat anders is wordt minder snel gezien als kwaliteit. Dat is een groot probleem in Nederland. Als men op zoek gaat naar een nieuwe opvolger dan kijken mensen als eerste naar hun eigen kanalen of informele netwerken. Mensen gaan op zoek naar mensen die op elkaar lijken of op hun zelf lijken. Dit is het zogenoemde ‘klonen van jezelf’ gedrag.

De vrouwen zelf hebben ook een rol in dit geheel. Zij zouden bijvoorbeeld assertief en minder bescheiden moeten zijn en hun ambities kunnen najagen. Tip is om hierover in gesprek te gaan in je organisatie en blijven communiceren.

Er wordt gewezen op de tijdsgeest: we zitten in een periode waarin veel veranderd en gekanteld wordt. Vrouwen worden opgeroepen om de kans te pakken om dingen naar eigen hand te zetten.

Ter inspiratie werd er door Liesbeth van den Berg, oud-penningmeester Toplink, een gedicht voorgedragen, genaamd ‘Commissarissen quota’.

Tijdens het intermezzo worden prachtige liedjes gezongen door Karsu Donmez. Zij roept iedereen op om dicht bij jezelf te staan en vooral te doen waar jezelf in gelooft.

De bijeenkomst werd afgesloten met een slotwoord door de voorzitter van Platform ZijN, mevrouw Calkin, met de boodschap: “vrouwen moeten zelf op een vrije manier hun keuzes kunnen maken, dat is de kern van emancipatie. Vrouwen en mannen zouden samen de handen ineen moeten slaan om het emancipatieproces te bevorderen”.