Werkbezoek Cora van Nieuwenhuizen

jan
13
2014

Datum: 12 mei 2014
Op 12 mei j.l. kwam Cora van Nieuwenhuizen, tweedekamerlid van de VVD, op werkbezoek bij Platform ZijN. Het doel was kennismaking en het delen van ervaringen. Saniye Calkin leidt het gesprek in. Ze geeft aan dat Cora en zij elkaar al hebben ontmoet vanuit de lokale organisatie Impress. Ze legt uit dat ze nu middels Platform ZijN op landelijk niveau actief is.

Cora Nieuwenhuizen is begonnen in de lokale politiek. Ze heeft zich in de loop van de jaren opgewerkt naar regionaal niveau en werkt sinds 2010 landelijk als kamerlid van de VVD. Dit jaar zal ze haar eerste stappen gaan zetten op Europees niveau.

Saniye geeft aan de hand van een PowerPoint een presentatie over Platform ZijN. Naar aanleiding van de participatie doelstellingen van Platform ZijN vertelde Cora dat zij gestimuleerd werd door haar oma. Haar oma had 2 kinderen met een man die overleed. Ze is toen hertrouwd en kreeg er met haar tweede man vier kinderen bij. Toen overleed haar tweede man ook en zat ze alleen met de verantwoordelijkheid over 6 kinderen. Haar oma heeft Cora dan ook altijd ingeprent: “Zorg dat je voor jezelf kunt zorgen!” Dit heeft Cora in haar oren geknoopt en ze is toen, als eerste van haar familie, gaan studeren.

Cora heeft haar 4 kinderen op vrij jonge leeftijd en snel achter elkaar gekregen. In de eerste jaren van haar moederschap heeft ze wat minder gewerkt om tijd te kunnen spenderen met haar kinderen.     Ze hielp haar man vanuit huis met zijn zaak, deed loonadministratie e.d. Daarnaast is ze altijd actief gebleven in de politiek. Dit was goed te combineren met het moederschap en haar werk omdat vergaderingen van de gemeenteraad vaak in de avonduren plaatsvonden.

Cora is opgegroeid met het motto: “Meid neem je kinderen op tijd”. En doordat ze jong begonnen is met kinderen zijn ze, nu zij 50 jaar is, het huis al uit en kan ze al haar tijd aan haar carrière wijden.   Ze geeft wel aan dat het belangrijk is om tijdens de periode dat je er meer bent voor je kinderen, je wel aangesloten blijft. Voor je employability moet aan de gang blijven, dat helpt om weer terug te keren op de arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk omdat werk mensen gelukkig kan maken.

Cora geeft aan dat het aantal vrouwelijke raadsleden is teruggelopen de afgelopen tijd. Mensen willen betaald werk en politiek kost veel tijd en levert niet op. Om tijd te creëren voor je eigen ontwikkeling is het belangrijk dat vrouwen elkaar helpen o.a. met kinderopvang. De ruimte die hierdoor ontstaat kan je gebruiken om te investeren in jezelf.

Saniye vertelde over de aanpak van Platform ZijN met betrekking tot subsidie; eerst jezelf neerzetten in samenwerking met ondernemers, waardoor de gemeente je leert kennen en het makkelijker wordt subsidie te krijgen. Cora stond daar volledig achter vanuit het oogpunt van de VVD, die tegen instandhoudingssubsidies is. Ook gaf ze aan dat  een organisatie die vanuit subsidie gaat werken zijn creativiteit verliest.

We hebben ook gesproken over wat de ambities van Cora zijn met betrekking tot de EU. Voor Cora is werkgelegenheid een heel belangrijk punt. Het bedrijfsleven moet meer ruimte krijgen om geld te genereren. Nu zijn bepaalde regelgevingen soms een struikelblok waardoor ondernemers niet verder kunnen of moeten uitwijken naar andere landen. (Starbucks bijv.)

75% van de winst van Nederland komt uit handel en export. Daarvoor is 75% binnen Europa. Als Europa handelsverdragen met de rest van de wereld heeft dan kan Europa daar sterk staan waar Nederland als land te klein is. Een sterk Europa is dus nodig!

De inkomsten ongelijkheid valt in Nederland mee. 80% van de belastingen wordt door de rijksten van ons land betaald. Dat is prima, maar we moeten er wel voor zorgen dat hard werken beloond wordt en dat mensen het recht hebben kapitaal op te bouwen. Het is niet eerlijk daar nogmaals belasting over te heffen als er al belasting over betaald is.

Platform ZijN heeft zich tijdens deze bijeenkomst goed weten te presenteren en de gedachtes over participatie sloten goed aan op de ideeën van Cora.

Wij hopen dat dit het begin is van een vruchtbare samenwerking!

[fancygallery id=”platform-zijn” album=”werkbezoek-cora-van-nieuwenhuizen”]